srolija.com
Just another page.

Zadaci

1. prosinca 2016. dodani zadaci i zadaca vezani za predavanja

Rješenja zadaće mi pošaljite na gmail, ime i prezime pišu na dnu stranice.

1.12.2016.

Zagrijavanje: Pravokutni trokut

Ucitajte duljine kateta pravokutnog trokuta i ispisite duljinu hipotenuze. Također ispišite hipotenuzu zaokruženu na veći i manji broj.

Unesi a: 3
Unesi b: 4
Hipotenuza je: 5.0
Hipotenuza je (na više): 5
Hipotenuza je (na manje): 5
Unesi a: 4
Unesi b: 5
Hipotenuza je: 6.4031242374328485
Hipotenuza je (na više): 6
Hipotenuza je (na manje): 7

Z1: Jednostavni kalkulator

Pitajte korisnika da unese operaciju, pa za unesenu operaciju dva operanda i ispisite rezultat. Ukolio operacija nije poznata ispitite poruku o grešci. Treba podržati zbrajanje, oduzimanje, dijeljenje i množenje.

Primjer uspjesnog izvodenja:
Unesi operaciju: +
Unesi operande: 1
Unesi operande: 2
Rezultat je: 3
Primjer neuspjesnog izvodenja:
Unesi operaciju: %
Operacija nije poznata.

Z2: Trokut

Za unesenu duljinu stranice je potrebno iscrtati trokut.

a: 5
*
**
***
****
*****

Z2.b: (bonus) Centrirani trokut slova

Uz duljinu stranice unesite i slovo pomocu kojeg iscrtavamo trokut.

Unesi a: 4
Unesi slovo: S
   S
  S S
 S S S
S S S S

Z3: Pogađanje brojeva

Nasumice odaberite broj od 1 do 100. Korisnik unosi broj s kojim pokušava pogoditi "odabrani" broj. Ukoliko je broj premali ili preveliki ispišite odgovarajuće poruke, ukoliko je broj pogođen ispišite čestitku i broj pokušaja koji su mu trebali.

Odabran broj od 1 do 100.
Unesi broj: 45
Unesen broj je premalen
Unesi broj: 77
Uneseni broj je prevelik
Unesi broj: 54
Uneseni broj je prevelik
Unesi broj: 49
Bravo! Pogodio si iz 4.

DZ za 15.12.2016.

Kružnica

Korisnik unosi radius kružnice, ispišite površinu i opseg.

r: 2.5
opseg: 15.70
površina: 19.63

Najmanji broj

Neka korisnik unese koliko brojeva želi unjeti. Toliko puta neka unese cijeli broj. Ispišite najmanji od svih koje je unio.

Koliko je brojeva? 5
Unesi broj: -1
Unesi broj: 20
Unesi broj: 12380
Unesi broj: -2
Unesi broj: 0
Najmanji je: -2

Faktorijeli

Faktorijel za neki broj je broj dobiven množenjem zadanog sa svim pozitivnim brojevima manjim od njega. Oznaka faktorijela je uskličnik. Tako je 3! = 3 * 2 * 1. Vaš zadatak je za unesen broj ispisati njegov faktorijel.

Unesi broj: 5
5! = 95

Najveći broj

Neka korisnik unosi brojeve dok god su veći od 0. Kada dođe broj 0 ili negativni treba prestat unosit i ispisati najveći broj koji se pojavio do sad.

Unesi broj: 25
Unesi broj: 11020
Unesi broj: 1
Unesi broj: 1239102139
Unesi broj: -2
Najvecći broj je bio: 1239102139